Lite historik

Uppdaterades: 10 december 2016

Anteckningar inför Norra Sandsjö SPF-förenings 30-årsjubileum i Bygdegården den 14 sept. 2000.

Norra Sandsjö SPF-förening bildades den 14 maj 1970 hos Margit och Åke Ribbholm, Äpplaholm.
SPF (eller som det då hette, SFRF, Sveriges Folkpensionärers Riksförbund) hade just börjat sin verksamhet i länet. En arbetsgrupp hade bildats. Den bestod av tre personer: Greta Qvist från Vrigstad, Winnie Törnqvist från Jönköping (Hon var då pensionärskonsulent, på Vuxenskolan) samt pastor Carl Wilson också från Jönköping. Dessa tre var med på det första informationsmötet, som hölls hos makarna Ribbholm, Äpplaholm. Ett 30-tal pensionärer från bygden var inbjudna.

Winnie Törnqvist berättar om detta första möte i en anteckning, som finns bland protokollen. Så här berättar hon:
"Jag glömmer aldrig hur vacker den här vårkvällen var. Himlen var vårljus och jag tror att det hängde en blek nymåne i ett av de stora träden. Vi var nog minst 30 personer samlade på Äpplaholm – och jag som är van vid små trånga stadslägenheter förvånade mig storligen över hur så många människor fick plats i ett rum – utan att det blev trångt! Det som bjöds till kaffet var sannerligen inte heller småsmulor.
Carl Wilson hade rubricerat sitt anförande "Ett innehållsrikt liv" och jag berättade om pensionärsverksamheten. Efter det lät vi en lista gå runt och 21 personer antecknade att de ville gå med i pensionärsföreningen. För formens skull hölls ett regelrätt möte. Det var Oskar Ribbholm som ledde förhandlingarna och jag fungerade som sekreterare. Till ordförande för föreningen valdes Henning Hagelberg. Oskar Ribbholm blev sekreterare och Elsa Andersson kassör. Dessutom invaldes Gustav Brandstedt och Ruth Fransson i styrelsen.
" Vid 10-årsjubileet 1980 var dessa tre återigen inbjudna, alltså Winnie Törnqvist, Greta Qvist (som var med i distriktstyrelsen) och Carl Wilson. Oskar Ribbholm var sekreterare i föreningen i många år. Vid 10-årsjubileet står det så fint om honom i protokollet: "Han gjorde en tillbakablick och erinrade om tidens växlingar i samband med en politisk analys. Han talade varmt för förståelse och respekt de olika pensionärsorganisationerna emellan" Denne Oskar Ribbholm blev sedan ordförande i PRO i Sävsjö.
Vid 20-årsjubileet i Bygdegården var även denna gång Winnie och Axel Törnqvist inbjudna samt Clary och Sven-Gösta till att sjunga.
Även 25-årsjubileet uppmärksammades. Då talade Greta Qvist. Dåvarande distriktsordföranden Einar Johansson medverkade.
Ordförande under de 30 åren har varit Henning Hagelberg, Eleonora Karlsson, Ingrid Carlsson och vår nuvarande ordförande Kersti Johansson.
Många har under årens lopp lagt ner mycket arbete för föreningen.
Årsavgiften var i början av 70-talet endast 5 kr. Undan för undan har den stigit och vi är nu uppe i 100 kr. I protokollpärmen kan man läsa om många trevliga utflykter och resor, som Norra Sandsjö SPF-förening har gjort. Den första resan, som omnämns i protokollen gick till Halland 1973. Vi hoppas att föreningen även i fortsättningen ska bli till glädje för många.

Ingrid Sundbäck, sekreterare

Publicerades: 10 december 2016 Uppdaterades: 10 december 2016