Hemtjänstindex_2022

Nu har arbetet med Hemtjänstindex publicerats. Indexet rankar alla Sveriges kommuner efter hur bra deras hemtjänst fungerar.

Tag del av resultatet på den här sidan. Använd jämförelserna för att argumentera för förbättringar i vår kommun!
Mullsjö kommun hamnade på plats 260 av totalt 290 kommuner i Sverige.