Dragning aktivitetskort

Special dragning för medlemmar som lämnat in 10 eller fler aktivitetskort och inte vunnit vid ordinarie dragningar under aktivitetsåret.

Den 31 mars förrättades dragningen för de som hade lämnat in minst 10 kort under aktivitetsåret och inte vunnit något vid de ordinarie dragningarna. (9 st hade lämnat in 10 eller fler varav 7st vunnit vid ordinarie dragningar).
Dragningen skedde hos Gull-Britt och övriga närvarande var Ulf Essén samt vår egen "notaruis publicus" Bengt Nilsson.
1:a priset gick till Helena Hjerpe och 2:a priset till Sven-Olof Pettersson.