Årsmötet flyttas

Årsmötet framflyttas till 7:e juni

Styrelsen beslöt 2021-04-11 att åter flytta fram tidpunkten för att genomföra årsmötet. Vi gör bedömningen att smittoläget och de pågående vaccinationerna av befolkningen möjliggör för regering o FHM att justera gällande restriktioner på folksamlingar under maj månad.