Inställda aktiviteter

Styrelsen har beslutat att ställa in månadsträffen i december och januari 2021. Allt som en följd av corona-pandemins utbredning i Sverige