Vinstdragning på aktivitetskort

Dragning av vinnare på inlämnade aktivitetskort i perioden 3:e mars--7 december har genomförts 2020-12-13.

På grund av coronapandemin har inga månadsträffar genomförts sedan 2 mars 2020. Styrelsen beslöt 2020-11-30 att genomföra fyra vinstdragningar på inlämnade aktivitetskort under vecka 50. Dragningen genomfördes på Gull-Britts altan den 13 december och närvarande var Gull-Britt, Arne och Ulf.

1:a dragningen gällde den extra dragning som föreningen har för de medlemmar som lämnat in 10 eller fler kort, men som inte vunnit under ordinarie fyra dragningar år 2019. 6 medlemmar uppfyllde vilkoren för att deltaga. Helena Hjerpe vann presenkortet på Björkhaga och Kerstin Lidhamn vann det på Mullsjö Hotell. Övriga fyra får tröstpriset 1/2 kilo kaffe. (Dagny Sandahl, Anita Eriksson, Elisabeth Larsson och Sven-Olof Pettersson). 

2:a dragningen gällde inlämnade kort under mars o april 2020. 34 st kort hade lämnats in vilket ger tre vinster att dela ut. Presenkort på Björkhaga vann Bengt Nilsson och Ulla Harström. Dagny Sandahl drogs som vinnare av presentkortet på Mullsjö hotell.

3:e dragningen gällde inlämnade kort under maj t.o.m. augusti 2020. 57 st kort hade lämnats in vilket ger fem vinster att dela ut. Presenkort på Björkhaga vann Eva-Karin Pettersson, Ulf Essén och Arne Tenvert. Presentkorten på Mullsjö hotell vanns av Bengt Nilsson och Gull-Britt Schalin.

4:e och sista dragning denna gång gällde inlämnade kort under september till december. 40 st aktivitetskort hade lämnats in vilket ger 3 vinster att dela ut. Presenkort på Björkhaga vann Bengt Nilsson och Anita Tenvert. Gunnel Essén drogs som vinnare av presentkortet på Mullsjö hotell.

Samtliga vinnare kommer att kontaktas och få sina vinster före jul är förhoppningen.