Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 framflyttas till 3:e maj 2021

SPF Seniorernas stadgar säger att föreningens årsmöte skall vara genomfört innan februari månads utgång. Enligt Avtalslagen § 36, vilken är tillämplig, enligt Högsta domstolen, på ideella föreningars stadgar, kan vi göra avsteg från stadgarna om det finns senare inträffade förhållanden eller omständigheter som påverkar stadgarna. Ett utbrott av coronapandemin och regeringens restriktioner får anses vara av denna karaktär.

Styrelsen för SPF Seniorerna Mullsjö beslöt därför vid styrelsemötet 2020-11-30 att skjuta upp årsmötet 2021 till en tidpunkt då det på ett smittskyddssäkert sätt kan genomföras utomhus eller inomhus. Styrelsen bedömer nu att denna tidpunkt bör kunna uppnås i början av maj 2021.
Vi beslöt att årsmötet skall genomföras måndagen den 3:e maj kl 15. Plats blir Margareta Parken.
Mer information om årsmötet och erforderliga handlingar kommer senare.