Bordtennis o Qigong

Aktiviterna startar igen efter jul- o nyårspausen

Bordtennisen startade den 9 januari på Knuten. Nya o gamla spelare är välkomna dit. Kenth ser till att lokalen öppnas från kl 8.

Qigongen startar sin aktivitet den 24 januari kl 10 i Knuten och håller på fram till 24 april. Även här välkomnas gamla o nya välkomna.