RM i golf 2018

Ulla Blomqvist 1:a (till höger) och Anita Möller 2:a (till vänster) i D 60 brutto (utan handicap) belönades med medaljer.

I övriga bruttoklasser utmärkte sig följande från Tranås:
Katharina Liv 5:a i D 60
Åke Carlholt 5:a i H 60
Leif Hagström 7:a i H 70
Arne Lingmerth 4:a i H 80
I nettoklasserna (med handicap) skördade Tranåsspelarna också framgångar genom 3 segrare:
D 60
1:a Ulla Blomqvist
4:a Anita Möller
5:a Katharina Liv
D 70 2:a Christina Fransson
H 60 1:a Åke Carlholt
H 70 A-klass 1:a
Alf Fransson
7:a Leif Hagström
H 80: 7:a Arne Lingmerth