Övriga funktionärer inom föreningen

Vid Årsstämman valdes även funktionärer inom olika områden.