Valberedning

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha i en förening. Det är ett ansvar som har avgörande betydelse föreningen och deras främsta uppgift är att förbereda valen till föreningens årsmöte.

Personbilden är ej tillgänglig.

Solveig Westerlund

Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Flodin

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Bosse Nyström

Valberedning