Revisorer

Följande revisorer valdes vid Årsstämman 2021

Ingrid Borgström

Revisor

Ruth Engelheart

Revisor

May Eriksson

Revisor ersättare