Styrelsen 2021

Personbilden är ej tillgänglig.

Majvor Enström

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Kristina Andersson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Sten-Inge Mårdbrink

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Gabrielsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Tommy Weije

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunhild By

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Maj-Britt Ringvall

Styrelsen sekreterare