Styrelsen 2021

Majvor Enström

Styrelsen ordförande

Kristina Andersson

Styrelsen vice ordförande

Maj-Britt Ringvall

Styrelsen sekreterare

Sten-Inge Mårdbrink

Styrelsen kassör

Gunhild By

Styrelsen ledamot

Lars Gabrielsson

Styrelsen ledamot

Tommy Weije

Styrelsen ledamot