Referat från vandringen 10 jan

Referatet från vandringen den 10 jan finns nu på hemsidan.
Läs här.
Övriga referat kan läsas under fliken Referat