Pensionärsrådet KPR

Brev från Ljusdals kommun.

Till kommunala pensionärsrådets medlemmar!

Det pågående coronautbrottet har påverkat livet för alla på olika sätt. Inte minst de äldre påverkas, dels genom oron att själv smittas, dels genom begränsningar i möjligheten att röra sig, träffa människor och utföra ärenden. Men smittorisken påverkar livet för alla och får också svåra konsekvenser för företag och enskilda som ser sin ekonomi raseras. Vi behöver alla hjälpas åt för att minimera konsekvenserna.
· Kommunen ändrar tillfälligt i varuförsörjningsplanen för att ge butiker ersättning för att ordna hemsändning av varor till den som pga smittfaran inte kan/bör handla själv. Beslutet börjar gälla nästa vecka och åtta veckor framåt (med möjlighet till förlängning). Vi hoppas att flera butiker under den närmaste tiden med stöd av bidraget kommer att kunna erbjuda hemsändningsservice. Egenavgiften för kunden blir 20 kronor per leverans, max en gång per vecka (samma som gäller för glesbygdsbutiker sedan tidigare).
· Kommunen har i samverkan med Ljusnans pastorat initierat ett volontärsnätverk som kan stödja den som är orolig eller har praktiska problem under isoleringen. I nätverket medverkar också Röda Korset, Rädda Barnen och Idrottsföreningarna genom RF-SISU. Nätverket nås via ljusnans.pastorat@svenskakyrkan.se.
· Ljusnans pastorat har också inrättat en samtalsjour som har telefon tel 0651-768065 och är bemannad kl 9-16 vardagar. Den är främst avsedd för samtalsstöd men kan också förmedla kontakter till volontärer för mer praktiska problem.
· Vid behov av hemtjänstinsatser gäller som tidigare biståndshandläggarna som nås på 0651-761400. Gäller behovet enbart hjälp med inköp bör man inte belasta den linjen.
· Även pensionärer som är isolerade har möjlighet att göra viktiga insatser! Det kan t ex handla om att per telefon vägleda andra som har svårt att beställa sina varor via datorn. Butikerna har inte möjlighet och tid att ta emot telefonbeställningar. Kan du bidra som volontär från hemmet, anmäl dig till kyrkans e-postadress ovan.
· Kommunikationschefen Linnéa van Wagenen hälsar att hon gärna vill höra hur era medlemmar uppfattar läget. Har informationen nått ut om vilka försiktighetsåtgärder man som äldre bör vidta, t ex att minimera de sociala kontakterna? Har ni information om läget som inte nått in till oss i kommunens krisorganisation? Vi har förstått att många äldre tar alltför lätt på säkerhetsrekommendationerna och därmed utsätter sig själva och andra för ökad smittorisk. Kan vi göra ytterligare riktade insatser, och kan ni i föreningarna bidra så att vi når så många som möjligt? Maila gärna era tankar om det direkt till Linnéa på Linnea.Van.Wagenen@ljusdal.se.
· Planerade möten med KPR och dess au är inställda tills vidare.

Med vänlig hälsning

Roland Hamlin
Enheten för strategisk och hållbar utveckling
Ljusdals kommun
0651-18086, 072-2438402
roland.hamlin@ljusdal.se
www.ljusdal.se