Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Thor Nyberg

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Svedberg Norin

Styrelsen sekreterare, Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabet Svensson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Holger Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Göran Svensson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anette Bohlin

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ewa Ericsson

Styrelsen ledamot