Om vår föreningen

Vår förening har som främsta uppgift att engagera medlemmarna. Det skall vara intressant, lärorikt och förnöjsamt att tillhöra vår gemenskap. Därför har vi ett rikt utbud av aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar. Vi ägnar oss inte åt politik men vi deltar i högsta grad i samhällsdebatten. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är vårt viktigaste instrument för att påverka i kommunen.

Postadress:

SPF Seniorerna Färila
c/o: Sune Öster
Snäre Linnavägen 22
827 92 LJusdal

Telefon: 0730-38 47 38
E-post: seniorerna.farila@hotmail.com