November 2021

Bilder från månadsmötet  tagna av Dan-Olof Åberg