Program våren 2021

Här är programmet för vintern/våren 2021. På grund av pågående pandemi är det mindre omfattande än vanligt. Vi hoppas att vi kan ha första månadsmötet i april. Eventuellt utomhus om så krävs.