Uppstartsmötet september 2021

Bilder från sillunchen. Bilderna tagna av Dan-Olof Åberg