Månadsmötet 7 november

Månadsmöte den 7 november om vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji.