Program hösten 2020

Program hösten/vintern 2020 - 2021

Program HT 2020 final.pdf

Programmet gäller under förutsättning att folkmyndighetens restriktioner har ändrats så att möten kan genomföras.
Några resor har ännu inte kunnat planeras, utan detta görs så snart det är möjligt att genomföra resor.