Genomförda aktiviteter och tidningsklipp

Till vänster kan ses bilder och kommentarer från våra aktiviteter och vad som skrivits i press från respektive år