Våra aktiviteter

Här följer en beskrivning av våra aktiviteter i föreningen.

  • Snöskottning före promenad

Under rubriken "Nyheter" hittar du månadens aktuella aktiviteter.

Månadsmöten
Vi bjuder medlemmarana på olika aktiviteter.
-  Medlemsmöten har vi som regel varje månad. Mötena hålls i Allékyrkan, på Gläntan, i form av en resa, eller ett besök på en intressant plats, normalt klockan 14.00.
- Vi genomför också olika informationer av intresse för medlemmarna.
- Vi har ett gott samarbete med grannföreningarna i Grangärde och Ludvika.

I Gläntan, på Malmgatan i Smedjebacken har vi lokaler tillsammans med andra pensionärsföreningar på orten. Där kan vi samlas för att umgås i goda vänners lag.

Förutom ovanstående finns en hel del återkommande aktiviteter som du kan ta del av under rubriken "Nyhetrer".

Promenader
Sågstugan i Uddparken: onsdagar kl. 10.00-12.00.
Vi genomför promenaderna hela året.
Efter promenaden fikar vi och kör sittgympa och balansövningar.

Boule
Sommartid Måndagar 10.00-12.00 på Herosfältet.
Vintertid Torsdagar 09.45-11.45 på Barken Arena.
Boule genomförs i princip hela året.

Träffpunkt Senioren
Med jämna mellanrum träffas vi i seniorlokalen i Gläntan klockan 14.00 för glatt umgänge, musikquiz, melodikryss och fika.

Eftermiddagsfilm
En gång i månaden visar vi en film eller tittar på bildspel i Gläntan.
Efter visningen fikar vi och diskuterar innehållet i filmen och naturligtvis också världshändelser.

Digitalakuten
I princip varje måndag mellan 10.00 - 12.00 har vi vårt kansli öppet för medlemsärenden, men också för att kostnadsfritt hjälpa till med problem som medlemmarna har med sin Smartphone, surfplatta eller dator. Ingen tidsbokning behövs.

När det gäller studier samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan.