Våra aktiviteter

Här presenteras våra aktiviteter under året.

  • Snöskottning före promenad

Månadsmöten
Vi bjuder medlemmarana på olika aktiviteter.
- Medlemsmöten varje månad som hålls i Allékyrkan, på Gläntan, i form av en resa, eller ett besök på en intressant plats, normalt klockan 14.00.
- Vi genomför också olika informationer av intresse för medlemmarna.
- Vi har ett gott samarbete med grannföreningarna i Grangärde och Ludvika.
Vi brukar ha en sommaravslutning tillsammans med dem på Gammelgården i Ludvika varje år.

Månadsmötena presenteras under rubriken Nyheter.

I Gläntan, på Malmgatan i Smedjebacken har vi lokaler tillsammans med andra pensionärsföreningar på orten. Där kan vi samlas på tisdagar för att umgås i goda vänners lag.

Förutom möten och träffar finns en hel del aktiviteter veckovis som
Promenader
Sågstugan i Uddparken: onsdagar kl. 10.00-12.00.
Vi genomför promenaderna hela året.
Efter promenaden fikar vi och kör sittgympa och balansövningar.

Boule
Måndagar 10.00-12.00      Herosfältet, från 4/7 till 10/10 2022.
Måndagar 09.45-11.45      Barken Arena, från 17/10 till 19/12 2022.
Boule genomförs under hela året.

Träffpunkt Senioren
Den första tisdagen i varje månad, utom i december, träffas vi i seniorlokalen i Gläntan klockan 14.00 för glatt umgänge, musikquiz och fika.

Träslöjd
Slöjdverksamheten är inställd tills vidare då det saknas lokal att utöva verksamheten i.

När det gäller studier samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan.