Kontakta oss

Mail till föreningen:

barkenbygden@spfdalarna.se

Personbilden är ej tillgänglig.

Gert-Ove Sandberg

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Rigmor Hedlund

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Mari Kristiansson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunvor Stål

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Brita-Stina Engström

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Andersson

Styrelsen ledamot