Bli medlem

Medlemskap beviljas den som är 61 år och har rätt till någon form av pension.

Det finns förmånliga försäkringar för medlemmar och alla omfattas av en mötesförsäkring vid våra aktiviteter.

Speciellt förmånligt erbjudande är den livförsäkring hos Skandia via SPF Seniorerna som en helt ny medlem kan teckna när man har fyllt 60 men inte 70 år. Alla medlemmar kan teckna olycksfallsförsäkring hos Skandia via SPF Seniorerna när som helst oberoende ålder.

Medlemsavgiften i SPF Barkenbygden är f.n. 270 kr/år.

Medlemmar som är 90 - 99 år betalar enbart till Förbund och Distrikt.
Alla medlemmar betalar via utskickad avi från Förbundet.
90 - 99-åringar erhåller återbetalning av föreningens del från kassör.

Medlemmar 100 + görs till hedersmedlemmar varvid ingen medlemsavgift tas ut.

Fyll i ansökan på vår hemsida eller kontakta
Rolf Långström tel. 070-690 97 65     eller
Gert-Ove Sandberg tel. 072-577 61 47

De kan också nås via E-post:
Rolf Långström  rolf.langstrom@hotmail.se
Gert-Ove Sandberg 024076147@telia.com


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 270,00kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer