Om föreningen

Om SPF Seniorerna Fyrklövern

  • Fyrklövern

SPF Fyrklövern bildades 8 mars 1983 som en lokalförening till dåvarande Folkpensionärers Riksförbund SPRF.
I samband med att förbundet 1986 ändrade namn till Sveriges Pensionärsförbund SPF namnändrades lokalavdelningen till SPF Fyrklövern, vilket skall symbolisera de fyra kommundelarna Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo. Förslaget hade inlämnats av Svea Mossfeldt.
Vid starten registrerades 30 medlemmar, som till 1983 års slut hade växt till 63 medlemmar.
För närvarande har SPF Fyrklövern ca 250 medlemmar och en livaktig verksamhet med månadsmöten utspridda i de fyra kommundelarna.
Antalet närvarande på månadsmötena är stadigt runt 20 - 40 medlemmar och stämningen brukar vara hög och gemytlig.
Utbildningsverksamheten omfattar studiecirklar och kurser av skilda slag.
Vi anordnar även olika typer av resor, ibland även tillsammans med andra lokalföreningar i SPF.
SPF Fyrklövern är representerat i Vansbro kommuns Pensionärsråd KPFR.
SPF Fyrklövern arbetar för att förbättra villkoren för Vansbro kommuns pensionärer.

Ju fler vi blir, desto starkare står vi i detta arbete, så välkommen även Du i vår gemenskap!!

Vart går pengarna

Verksamhetsplan 2024

Årsmöte 2024-02-20