Aktiviteter

Preliminärt program hösten 2022!

Våra månadsträffar arrangeras växelvis i de olika kommundelarna Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo. De annonseras i Vansbrobladet/JärnaNytt.

  • Dagens lunch 1:a tisdagen i månaden kl 12.30 (fr o m 6 sept) på Dala-Järna Hotell eller på kaféet i Medborgarhuset. Välj själv vilket alternativ Du föredrar.
  • Mattcurling torsdagar i Ordenshuset i Nås.
  • Bridge fredagar kl.14.00 i Vuxenskolan lokaler.
  • Vi spelar Boule i Vansbro i stationsparken.
    Torsdagar kl. 14,00, om vädret tillåter.
    Ingen föranmälan!