Aktiviteter

Preliminärt höstprogram är på väg till Dig!

Preliminärt program hösten 2023!

Våra månadsträffar arrangeras växelvis i de olika kommundelarna Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo. De annonseras i Vansbrobladet/JärnaNytt.

  • Dagens lunch 1:a tisdagen i månaden kl 12.30 (fr o m 6 sept) på Dala-Järna Hotell eller på kaféet i Medborgarhuset. Välj själv vilket alternativ Du föredrar.

Övriga löpander aktiviteter