Styrelse 2023

Styrelsen sammanträder första tisdagen i månaden i egen lokal på Järnvägsgatan 42 i Vansbro.

Britt-Marie Wiklund

Ordförande

Ur Alf Nilsson

Vice ordförande

Anna-Greta Ström

Sekreterare

Rolf Gustafsson

Kassör

Anita Wrange

Ledamot

Inga-Britt Ohlsson

Ledamot

Marianne Gustafsson

Ledamot