Styrelse 2022

Styrelsen sammanträder första tisdagen i månaden i egen lokal på Järnvägsgatan 42 i Vansbro.

Ur Alf Nilsson

Ordförande

Siv Ahlén

Vice ordförande

Anna-Greta Ström

Sekreterare

Tord Skifs

Kassör

Maud Olsson

Ledamot

Anita Wrange

Ledamot

Britt-Marie Wiklund

Ledamot