Styrelse 2020

Styrelsen sammanträder första tisdagen i månaden i Vuxenskolans lokaler på Järnvägsgatan.

Maud Olsson

Ordförande

Siv Ahlén

Vice ordförande

Anna-Greta Ström

Sekreterare

Tord Skifs

Kassör

Ur Alf Nilsson

Ledamot

Anders Hellmo

Ledamot

Åke Linder

Ledamot

Charlotta Alfredsson

Ledamot

Britt-Marie Wiklund

Ledamot