Kommunala Pensionärs- och Funktionsvariationsrådet.

Vi är representerade med 4 platser i KPFR i Vansbro kommun