Kommunala Pensionärs- och Funktionsvariationsrådetrådet.

Vi är representerade med 4 platser i KPFR i Vansbro kommun