Samåkningspolicy

Förenings policy för ersättningar till chaufförer vid samåkning

Vid samåkning till olika arrangemang, som föreningen anordnar, har styrelsen beslutat rekommendera sina medlemmar, att ersätta chauffören med ett skäligt belopp. Rekommenderat belopp är, tills vidare,  10 kr per mil och person.