Om föreningen

SPF Seniorerna Gagnef-Floda

Vi är en lokalförening till riksförbundet SPF Seniorerna. Vi har idag knappt 200 medlemmar. Vi strävar efter att bevaka dina rättigheter som pensionär såväl på riksplanet som det lokala planet.

Vi välkomnar alla seniorer inom Gagnef, samt deras maka/make eller sambo.

Som medlem får du delta i studiebesök, resor och utflykter.

Varje månad ordnas ett månadsmöte med föredrag och eller underhållning.

För tid och plats se vårt program under aktiviteter >.