Rapporter/Reportage från våra aktiviteter 2019

Klicka på länk nedan för att läsa om eller se bilder från aktiviteterna:

Julfesten 2019                                                                                                                Läs Elsa Spännars reportage här >              Se bilder här >

Novembermötet 2019                                                                                                     Läs Elsa Spännars reortage här >                 Se bilder här >

Riksdagsresen                                                                                                          Läs Gunilla Lööv Östnings reportage här >   Se bilder här >

Oktoberträffen                                                                                                           Läs Elsa Spännars rapport här >     Se bilder här >

Septemberträffen                                                                                                            Läs Elsa Spännars rapport här >      Se bilder här >

Bilorienteringen                                                                                                              Läs Elsa Spännars reportage här >  Se bilder här >

Hälsingeresan                                                                                                                Läs Margareta Guinards reportage här >    Se bilder här >

Hyttsill....Månadsträffen den 13 juni;                                                                         Läs Elsa Spännars referat >    Se bilder här >

Ut i naturen - vårvindar friska....Medlemsträffen den 15 maj:
Läs Elsa Spännars referat >   Se bilder här >

Träffen med nya medlemmar den 8 maj 2019:
Läs Maigon Parks referat  >   Se bilder  här > 

Vårlunchen den 10 april 2019
Läs Elsa Spännars reportage  >         Se bilder här >

Studiebesöket CTH Muséet den 14 mars 2019:
Läs Elsa Spännars reportage  >          Se bilder  här >