Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Leif Malm

Digitaliseringsombud, Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Skogvold

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Finn

Medlemsregisteransvarig, Folkhälsa/Friskvård, Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Dick Karlsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegerd Kull Hanses

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Berith Johansson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Rosén

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Kjell Larsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Törne

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan-Erik Berg

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Guinard

Utbildningsansvarig, Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Waahler

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Bernt Speles

Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Evert Park

Webbredaktör