SPF:s Policy för hemsidor

Syftet med hemsidan är att rekrytera och behålla befintliga medlemmar och förmedla mer bestående information om SPF Seniorernas verksamhet, åsikter, medlemsförmåner m.m

Läs vidare här >