Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Berith Johansson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Guinard

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Christin Speles

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Rosén

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegerd Kull Hanses

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Elsa Spännar

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Leif Malm

Styrelsen sekreterare