Publiceringspolicy

Nedan finner du den policy för publicering av bilder, på vår hemsida, som vår förening antagit. Policyn fastslogs vid årsmötet i februari 2020.

Utdrag ur styrselsens brev till medlemmarna inför beslutet:

"Styrelsen beslutade därför att gå ut med detta brev till samtliga medlemmar, att respektive medlem läser brevet, och att ifall vederbörande inte vill ha bilder på sig publicerade, meddelar detta till undertecknad på lämpligt sätt. Om webbansvarige inte blir kontaktad angående detta, tas det som ett medgivande, dvs medlemmen har inget emot att få bilder på sig utlagda på hemsidan.

Om du, som inte ger ditt tillstånd, tror att webbansvarige/fotografen inte vet vem du är på till exempel en månadsträff, ber vi dig ta kontakt med denne innan mötet kör igång.
Du som inte vill ha bild på dig på hemsidan kan meddela någon i styrelsen, maila direkt till webbansvarige: gagnefflodaspf@gmail.com eller per telefon 070-207 87 26".

Läs brevet i sin helthet >