Läs reportage från SPF:s och PROS:s möte, inför valet, med våra lokala politiker

  • De lokala politikerna som deltog under mötet