Läs repotage och se bilder från vår majträff - i friskvårdens tecken

Bodarnas bystuga, onsdagen den 18 maj klockan 13.30.