Västeråsresan inställd

  • Väaterås Domkyrka

På grund av för få anmmälningar har resan ställts in.