CHT-muséet i Borlänge

14 mars besöker vi CTH-museét och Alice Lunds Textilier i Borlänge.