Träff med nya medlemmar

Den 8 maj träffade vår styrelse, på golfrestaurangen i Rista, nya medlemmar för att informera om föreningens verksamhet.