Tillsammans mot ensamhet

Uppdaterades: 16 april 2019

Så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet

Gun ringer ingen och det är sällan någon annan än barnen som hör av sig till henne.

Dagarna tillbringar hon i lägenheten. Hon vågar inte gå ut själv för hon ser och hör

dåligt och har svårt med närminnet."

Gun är en av de personer som du möter i denna skrift och som berättar om hur det är att vara ensam. Du får också läsa om de som tagit sig ur sin ensamhet, fått nya vänner och ett nytt rikt liv.

Men, det är alldeles för många äldre i Sverige som är ensamma och för den som är ofrivilligt ensam ökar risken för sjukdomar och en för tidig död.

Läs mer om "Tillsammans mot ensamhet i broshyren sammanställd av PRO, SKPF-pensionärerna och SPF-seniorerna här

Publicerades: 09 april 2019 Uppdaterades: 16 april 2019