Släktforskning

Släktforskning för nybörjare och erfarna.

Att släktforska har inte minst under de senaste åren utvecklats till en folkrörelse. Historiska förändringar i vårt land har lett till att människor flyttat från landsbygden till städerna, från Sverige till andra länder främst Amerika, och detta har orsakat ett intresse och behov hos många att söka sina rötter.

Tidigare kunde den som ville släktforska söka sig till ett landsarkiv i närheten av där man bodde eller släktforska via sitt närmsta bibliotek. I dag kan man genom ett abonnemang från ett släktforskarföretag ex Arkiv Digital få tillgång till ett program som man installerar i sin dator. I detta dataprogram online kan man från digitaliserade kyrkoböcker, domstolsprotokoll, bouppteckningar, emigrantregister m.m. söka sina släktingar hemifrån eller genom att delta i en släktforskarcirkel.

I januari 2011 började SPF med släktforskningscirklar för erfarna och för nybörjare.

Vi träffas vid 5 tillfällen per termin och lär oss av varandra. Hittills har vi lärt oss söka i olika register och lärt oss hur man dokumenterar det vi funnit i ett släktdokumentations program "Min Släkt". Detta program organiserar forskningsresultaten i antavlor och släktträd. Vidare har vi också studerat hur man läser och tolkar gamla skrifter i kyrkoböckerna och i andra böcker.

I cirkeln är vi några som släktforskat i 10 år, några har just börjat. Vid träffarna hjälps vi åt att tolka gamla texter, berätta om något man funnit, som man vill dela med sig av eller också forskar var och en på egen hand.

På Lantmäteriet finns historiska kartor och protokoll från enskiftet och laga skiftet från 1800-talet. Dessa handlingar och historiska kartor har digitaliserats och är nu också tillgängliga via internet. En lantmätare från Göteborg har besökt oss och föreläst om hur man kan söka efter personer i dessa handlingar. Planeringen görs vid första träffen. Den/de som är nybörjare får hjälp att starta sin släktforskning och att installera program. Datorvana erfordras.

Om du tycker att det låter intressant så ring och fråga. Plats kan finnas på grund av avhopp.

Vivi-Ann tel: 0706 247576