Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet KPR.

KPR är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar. KPR bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av kommunens verksamhet som berör äldres förhållande i samhället.

Rådet sammanträder minst två gånger per år.

Ledamöter i KPR.

Ordinarie

 Bo Bertilsson              bosse.obergen@gmail.com

Mobil 0767 702906

Ingela Ström             ingela.strom.50@gmail.com

Mobil 0703 938528

Eva Wänman    eva.wanman@gmail.com

0760-209665

Ersättare 

Inge Enell     inge.enell@gmail.com

0706-822283

Leif Bard     leif.bard51@gmail.com

070-2996755