Pensionärsrådet

Uppdaterades: 04 maj 2020

Kommunala pensionärsrådet KPR.

KPR är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar. KPR bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av kommunens verksamhet som berör äldres förhållande i samhället.

Rådet sammanträder minst två gånger per år.

Ledamöter i KPR.

Ordinarie

 Gunborg Norberg  gunborg.nordberg@telia.com

Tel:0303 81244     mobil: 0702 737379

 Anna-Lena Ahlmark   al.ahlmark@telia.com

Mobil: 0705 318595

Bo Bertilsson              bosse.obergen@gmail.com

Mobil 0767 702906

Ersättare 

Inge Enell     inge.enell@gmail.com

Mobil 0706 822283 

Ingela Ström             ingela.strom.50@gmail.com

Mobil 0703 938528

Publicerades: 26 april 2017 Uppdaterades: 04 maj 2020