Livslotsen

En sammanställning över
vart Du kan vända Dig
för råd och stöd
när livet gungar.
Stenungsunds kommun
2015

Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro och sina frågor.

Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och som kan ge de goda råden.

Då är det skönt att kunna ringa och diskutera sina frågor och bekymmer med någon som lyssnar och försöker att förstå – någon som har erfarenhet och

kunskap och som kan ge råd och hänvisningar.

Denna broschyr är ett försök till sammanställning över de resurser som finns för Dig som bor i Stenungsunds kommun och som känner att Du behöver stöd när livet gungar.

Här kan Du finna telefonnummer, e-postadresser och/eller webbadresser till verksamheter i kommunen, samt även flera rikstäckandealternativ för vidare information.

För mer information om de kommunala verksamhetern www.stenungsund.se