Trygga framtiden med en fullmakt

Uppdaterades: 13 december 2018

FRAMTIDSUNDERSKRIFT. EN FRAMTIDSFULLMAKT GER EN VISS PERSON RÄTT ATT FATTA BESLUT ÅT DIG NÄR ELLER OM DU INTE LÄNGRE KAN GÖRA DET SJÄLV.

juridik: En olycka eller plötslig sjukdom kan göra att du inte längre klarar av att fatta viktiga beslut. Nu kan du teckna en framtidsfullmakt, och själv välja vem som får ta över.

Lovisa Herold

Fakta: Så fungerar en framtidsfullmakt

Sedan den 1 juli 2017 är det möjligt att teckna en framtidsfullmakt. För att denna ska vara giltig måste följande krav vara uppfyllda:

Den som tecknar fullmakten måste vara myndig och kunna ta hand om sina angelägenheter.

Fullmakten måste vara skriftlig.

Två personer utöver den som fullmakten gäller för, måste bevittna den.

I fullmakten ska det framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vad fullmakten omfattar och vilka villkor som gäller.

Det krävs ett original av fullmakten för att den ska kunna användas vid exempelvis bankärenden.

Allmän information om fullmakten

Källa: Konsumenternas

bank- och finansbyrå

Se bifoga fil för ifyllningbar blankett

Publicerades: 13 december 2018 Uppdaterades: 13 december 2018