Livet som det kan vara!

Livet som det kan vara!
Välkommen till våra onlinesamtal mellan
Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och
författare till boken ”Döden ingen talar
om”, och inbjudna gäster som pratar om
livet – som det kan vara!


På grund av den rådande pandemin har det blivit svårare för många att mötas och
många känner oro över situationen. Vi människor behöver mötas, prata och hålla
kontakten med varandra för att må bra. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan
ge såväl psykiska som fysiska symtom. I dessa onlinesamtal får du inblick i ämnet och
även möjlighet att efteråt ställa frågor via en chatt.

Se informatiom om onlinesamtalen här