Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Lisbeth Hedlund

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Bernth Bernhardsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Lindqvist

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Åke Gustafsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Rose-Marie Magnusson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Fransson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gert Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingalill Johansson

Styrelsen sekreterare