Bilder

Årsmötet 2024

 • Gerd avtackas
 • Ros-Marie och Birgitta hälsas välkomna till styrelsen
 • Ca 100 medlemmar deltog på årsmötet
 • Från vänster Bernth, Gert, Åke, Ingalill, Anders, Ros-Marie, Birgitta och Lisbeth
 • Mats avtackas av Lisbeth
 • Valberedningen Ingemar och Lisbeth känner sig nöjda
 • Gerd avtackas
 • Ros-Marie och Birgitta hälsas välkomna till styrelsen
 • Ca 100 medlemmar deltog på årsmötet
 • Från vänster Bernth, Gert, Åke, Ingalill, Anders, Ros-Marie, Birgitta och Lisbeth
 • Mats avtackas av Lisbeth
 • Valberedningen Ingemar och Lisbeth känner sig nöjda